Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

LONDYN 21,08,2018 r.                              Regulamin sklepu internetowego PLANDEKI-SKLEP.EU

Sklep internetowy PLANDEKI-SKLEP.EU , prowadzony jest na terytorium Wielkiej Brytanii przez Sprzedającego:
PLANDEKI LTD
76 High Street Colliers Wood
SW19 2BY
LONDON
Company No. 10710144
i oferuje sprzedaż i dostawy produktów  na terenie Unii Europejskiej,

Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym PLANDEKI-SKLEP.EU
Kupujący – osoba, która dokonała rejestracji i zakupu w sklepie internetowym PLANDEKI-SKLEP.EU
Zakup - transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

Dokonanie zakupu w sklepie PLANDEKI-SKLEP.EU jest  równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień

Sprzedaż produktów Magnatka podlega przepisom Prawa Brytyjskiego

Sklep znajdujący się pod adresem www.PLANDEKI-SKLEP.EU służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów producentów i dystrybutorów.

Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00,  w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Zamówienie może zostać zrealizowane tylko i wyłącznie po opłaceniu pełnej należności za wybrane przez Kupującego produkty oferowane w sklepie. Zamówienia można składać w języku polskim lub angielskim.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

W przypadku, gdy Kupujący błędnie poda adres, pod który ma być wysłana przesyłka, Sprzedający nie ponosi za to odpowiedzialności.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany składu i cen produktów dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych i usuwania produktów z oferty Sklepu PLANDEKI-SKLEP.EU, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu PLANDEKI-SKLEP.EU bądź wprowadzania w nich zmian.

Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Cennika i akceptuje ich postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu lub Cennika, Sprzedający jest uprawniony do niewykonania złożonego zamówienia.

Po złożeniu zamówienia  Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu sklepu PLANDEKI-SKLEP.EU  z potwierdzeniem przyjętego zamówienia.

Każde zamówienie realizowane i wysyłane jest niezwłocznie w dni robocze od przyjęcia płatności przez Sprzedającego, pod warunkiem, że towar jest aktualnie dostępny w magazynie. W przypadku braku dostępności Kupujący zostaje powiadomiony o tym fakcie drogą mailową z informacją o terminie możliwej wysyłki.

Wszystkie ceny są wyrażone są w PLN /złotych polskich oraz w GBP / funtach brytyjskich i są cenami do zapłaty (kwoty brutto).
Firma nie jest płatnikiem podatku VAT.

Realizacja płatności odbywa się  za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.

Sprzedający nie pobiera i nie przechowuje informacji o numerach kart kredytowych Klienta dla płatności on-line. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim.

Podane ceny sprzedaży produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

Koszty dostawy zamówionego towaru określane są w momencie złożenia zamówienia, przy wyborze rodzaju wysyłki i ponosi je Kupujący.

Kupujący ma obowiązek wybrać odpowiedni koszt wysyłki zawarty w formularzu zamówienia.

Odpowiedzialność za wybór formy wysyłki przy składaniu zamówienia ponosi Kupujący.

Zamówienia potwierdzone przez Kupującego i przyjęte przez Sprzedającego wykonywane są po cenie z zamówienia złożonego przez Kupującego.

Towar jest wysyłany z magazynów za pośrednictwem firm kurierskich.

W przypadku nie otrzymania przesyłki po upływie 7  dni roboczych od otrzymania potwierdzenia nadania prosimy o kontakt mailowy.

Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy towar z naruszeniem opakowania (w sposób wpływający na towar) nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z zamówieniem lub jest niekompletny bądź uszkodzony, wówczas Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru ze sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami prawa przewozowego podstawę do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód w transporcie). Protokół winien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i przesyłki dostawcy, jak również datę i godzinę doręczenia. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien zawiadomić w terminie 24 godzin Sprzedającego drogą mailową w celu uzgodnienia dalszych czynności związanych z zamówieniem i zakupionym towarem. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sprzedającego i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sprzedający realizuje reklamacje zgodnie z Regulaminem.

Zgodnie z Ustawa z 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów z zakupionego produktu można zrezygnować w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (bez podania przyczyny). Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy zamówione produkty: nie były używane, nie został pozbawiony fabrycznego opakowania, nie został w inny sposób zniszczony). Nieodpakowany produkt/-y należy do nas odesłać razem z otrzymanym drogą mailową dokumentem sprzedaży pod wskazany przez Sprzedającego adres magazynu na terenie Polski. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszty przesyłki zwracanego i zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotu towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

Sprzedający nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego z firmą kurierską dostarczającą paczkę.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy prawa brytyjskiego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez  Sprzedającego w celu realizacji zamówienia i dokonania płatności. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997.

PLANDEKI-SKLEP.EU
Przejdź do strony głównej